ÇEŞITLILIK GÖÇMEN VIZESI (YEŞIL KART ÇEKILIŞI)

Yeşil kart nedir?
Yeşil kart kavramı üç farklı anlama gelmektedir. Ülkemizdeki ve Amerikadaki tanımı farklıdır. Ayrıca Yeşil kart taşımacılıkla ilgili bir kavramdır. Yeşil kart kavramların birbirine karışmaması için bu kavramları ayrı ayrı açıklamayı uygun buluyorum


Türkiye'de Yeşil kart ne anlama gelmektedir?
Türkiye'de çalışan halkın büyük bir kısmı Sgk yada bağkur çatısı altında sağlık güvencesine sahipler. Ülkemizde büyük bir kesimde hem sosyal bir güvence yok hemde bu kişilerin gelirleri oldukça düşük. Yeşil kart; Türkiye'de 3816 Sayılı Kanun gereğince yardıma muhtaç, sağlık güvencesi olmayan kişilere sağlık hizmetlerini ücretsiz alabilmeri için verilen bir belgedir.

Yeşil kartı ailesinde kişi başına düşen aylık tutarı, brüt asgari ücretin 1/3'ünden az olan vatandaşlarımız alabilmektedirler. Ülkemizde uygulamaya konan genel sağlık sigortası(Gss) sistemiyle yeşil kart uygulaması ortadan kaldırılması planlanmaktadır. Yeşil kart almaya hak kazanan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecektir. Yeşil kart almaya hak kazananlar eskiden aldıkları hizmetleri tekrar ücretsiz almaya devam edeceklerdir.


Türkiye'de Yeşil kart'a başvuru şartları nelerdir?
1- Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmamak.(Bağkur yada Sgk)

2- Aylık geliri veya aile içindeki gelir payı 1475 Sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ünden az olan vatandaşlar.

3- 2022 sayılı yasa ile sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlar.

Türkiye'de Yeşil kart başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?1- Yeşilkart talep formu,

2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3- 3 adet fotoğraf,

4- Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Vergi Dairesi, S.S.K., Bağ-Kur, Emniyet Müdürlüğü tahkikat yazıları.


Türkiye'de Yeşil kart başvurusu nereye yapılmaktadır?
Yeşil kart başvurusu ilçe Kaymakamlıklarına yapılmaktadır.

Green Card (Yeşil Kart) nedir?Yeşil Kart diğer adıyla Green Card olarak bilinen belge Abd'ye gitmek orada yaşayabilmek için Abd'nin yetkili kurumları tarafından düzenlenen belgedir. Daha çok göçmenleri ilgilendirmektedir.

Green card, kişinin göçmen statüsünü onaylayan bir belgedir.


Green Card (Yeşil Kart) ne işe yarar?
Green Card ile yabancılara (Amerikan vatandaşı olmayanlara) Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz olarak (hayat boyu) oturma ve çalışma izni verilmiş olur. Green card ile Abd vatandaşlık haklarını bazılarınada sahip olur. Green Card (Yeşil Kart) ile heryerde çalışma imkanına sahip olursunuz. İsterseniz kendi işinizide kurabilirsiniz.


Green Card (Yeşil Kart) nasıl alınmaktadır?
Amerikadaki göçmen bürosu tarafından Mayıs-Ağustos aylarında yapılan çekilişle her yıl 50000 ile 55000 arası kişiye Green Card (Yeşil Kart) verilmektedir.


Taşımacılıkta Yeşil kart ne anlama gelmektedir?
Yeşil Kart Sertifikası Türk Hükümeti’nin de imzaladığı 1959 tarihli Strasbourg Anlaşması çerçevesinde yeşil kart sistemi dahilindeki ülkelere Mali Mesuliyet Poliçesinin uluslararası uzantısı şeklinde kaza mahalli ülke mevzuatı ve limitleri dahilinde teminat veren yeşil renkli ve uluslar arası tek bir formatla düzenlenen bir belgedir.


Taşımacılıktaki yeşil kartın amacı nedir?
Yeşil Kart Sistemi olarak bilinen uluslararası motorlu taşıt sigorta sertifikası sistemi, 01.01.1953’te yürürlüğe girmiştir. Bu sistemin amacı, ülkeler arasında seyahat eden motorlu taşıt kullanıcılarına yardımcı olmak ve ayrıca ilgili motorlu taşıt kullanıcılarının seyahat ettikleri ülkelerde neden oldukları kazaların sonucunda zarar görenlerin korunmasını sağlamaktır.

Copyright 2016 Turkish Depot