TERCÜME

Yeminli (onaylı veya resmi) tercüme nedir?Onay prosedürü tüm dünyada aynı olmadığı için, yeminli tercümenin tanımı her ülke için farklıdır. Yeminli tercüme, genellikle her ülkenin ilgili yetkili makamı tarafından onaylanmış bir profesyonel tercüman tarafından yapıldığı için resmiyet kazanan bir tercümedir.

→ Bir kaç örnekTürkiye'de yeminli tercüman olmak için başvurulan merkezi bir kuruluş veya genel bir sınav yoktur. Tercümanlar bu durumda yeminli tercüman olmak için kendi tercih ettikleri bir veya birden fazla noterliğe başvurmaktadır. Söz konusu noter tercümeleri onaylamakta ve belgelerin altına kendi mührünü vurup imzasını atmaktadır.

ABD ve Birleşik Krallık'ta yeminli tercüme kavramı yoktur. Bununla birlikte, sizden bironaylı çeviri (« certified translation ») ya da noter onaylı bir çeviri (« notarized translation ») istenebilir. Onaylı tercüme, aslına uygun olduğunu onaylamak üzere tercüman veya tercüme bürosu tarafından tarih atılarak imzalanan bir yazı (« yeminli beyan » veya « doğruluk belgesi ») eklenmiş bir tercümedir. Bu yazı, tercümeye daha büyük bir resmiyet kazandırmak için gerekiyorsa bir noter huzurunda da imzalanabilir.

Hangi belgeler için yeminli tercüme gerekir?Bir resmi makama veya kuruma (üniversiteler, valilikler, belediyeler, konsolosluklar vb...), özellikle de resmi belgeler (oturma izni, vatandaşlık başvurusu vb...) elde etmek için sunulmak üzere hazırlanan belgelerde genellikle onaylı çeviri gerekir.

→ Bir kaç örnek

  • icra belgeleri
  • noter belgeleri
  • nüfus işlemleri (doğum belgesi, evlenme belgesi, ölüm belgesi)
  • sözleşmeler, bilançolar, raporlar
  • diplomalar ve transkriptler
  • evlat edinmeyle ilgili belgele


Yeminli tercümeler genellikle taahhütlü postayla adresinize gönderilir. Bir yeminli tercümenin teorik olarak sadece kâğıda basılı biçimde bir hukuki değeri olduğunu unutmayın. Tercümeye orijinal belge (veya fotokopisi) eklenir ve ikisi birden bir imza ve mühürle resmen onaylanır. E-postayla gönderilecek bir dijital kopya sizin için yeterliyse, posta ücreti talep etmeyeceğiz.

Daha önce tercüme edilmiş bir belgeyi onaylatmak mümkün müdür?
Bir yeminli tercüman ne yazık ki mevcut bir tercümeyi kullanamaz; tercümenin hukuki ve cezai sorumluluğu tercümana ait olduğu için, onaylı tercümenin tamamı yetkili tercümanın kendisi tarafından yapılmalıdır.

Bir ülkeden alınan yeminli bir tercüme başka ülkelerde de geçerli olur mu?
Bir yeminli tercüman tarafından yapılan bir yeminli tercüme genellikle söz konusu ülkenin tamamında geçerlidir. Ancak, yabancı bir ülkede ancak talep eden makam kabul ederse geçerli olabilir. Örneğin, Türkiye'de yapılan bir yeminli çeviri Almanya'da veya Kanada'da kabul edilmeyebilir. Translated bu nedenle, tercüme edilen belgenin talep eden yerel makam tarafından kabul edilmesini garanti etmek için, her zaman doğrudan belgenin ibraz edileceği ülkeden bir yetkili tercüman bulmaya gayret eder.

Copyright 2016 Turkish Depot