TAMAMLAYICI HIZMETLER

Ödeme yapılmamasına ilişkin riski önleme süreci, alıcılara ve alıcıların çalışma ortamlarına ilişkin güncel bilgilerin toplanması ile başlamaktadır. Borç tahsilatı Turkish Depot’un müşterilerine sunduğu risk yönetiminin temel bir unsurudur. 

Copyright 2016 Turkish Depot