MUHASEBE

Önemli beş Muhasebe sisteminden biri olan Amerikan sistemi; yevmiyedeki maddeleri defterikebire geçirme işinden ve düzenleme külfetinden kurtulmayı amaçlamıştır.
Özellikle hesap adeti sınırlı olan işletmelerde bu sistem hem pratik ve hem de kullanışlıdır. Bu sistemde yevmiye ile defteri-kebir birleştirilmiş olduğundan Amerikan sistemine Defteri-kebirli Yevmiye sistemi adı da verilir.
Amerikan sistemi defterinin yapılış bakımından iki şekli vardır : Birinci şeklinde borçlu hesaplar sol tarafta, yevmiye ortada ve Alacaklı hesaplar da sağda bulunur. İkinci şeklinde, sol tarafta yevmiye ve sağ tarafta da her hesabın borçlu ve Alacaklı kolonları bulunur. Amerikan sistemindeki her kolon işletmenin en işlek hesaplarına ayrılır, az çalışan hesaplar ise muhtelif kolonuna işlenir ve bu kolonun da ayrıca icmali yapılır.
İlk ve son envanterler yevmiyeli defteri kebirde görünürse mikst Amerikan sistemi görünmezse basit Amerikan sistemi adı verilir.
İlk bakışta çok pratik görülen Amerikan sisteminin bazı sakıncaları vardır: Defteri-kebirde, bir hesabın Alacaklı tarafına yazarken yanlışlıkla diğer hesabın borçlu tarafına yazılmış olabilir. Her sahife bittiği zaman bütün kolon yekunlarının yapılması lazımdır.
Defteri-kebirde çok hesap açılırsa defterin hacmi büyür ve kullanılmaz bir şekil alır. Az hesap açıldığı zaman işlemlerin ayrıntılarına girilemez. Bununla beraber bugün büyük işletmelerde her kolona birer kollektif hesap ayırmak ve bu hesabın da yardımcı defterikebirini tutmak suretiyle Amerikan sisteminden yararlanılmaktadır.

Copyright 2016 Turkish Depot