GÖÇMENLİK HİZMETLERİ

TÜRKİYE'DE GÖÇMENLİK VE VİZE UYGULAMALARI

Ülkemize gidecek yabancıların, bir başka deyişle yabancı ülke pasaportuyla Türkiye’ye giriş yapacak şahısların, önceden vize almaları gerekip gerekmediğini öğrenmelerinde yarar vardır.

Türkiye’nin vize rejimi, kişilerin taşıdıkları ülke pasaportlarına göre belirlenmiştir. Buna göre, bazı ülke pasaportu sahipleri kısa süreli seyahatleri için vize almadan Türkiye’ye giriş-çıkış yapabilirken, diğer ülkelerin pasaportlarını taşıyanlar ancak vize alarak Türkiye’ye girebilmektedirler.

Vize alarak Türkiye’ye gitmesi gerekenler de vizeyi nerede alabilecekleri konusunda ikiye ayrılmaktadır:


  • Buna göre, bir grup ülke pasaportlarına vize, yolcu Türkiye’ye giriş yaparken sınırda bandrol tatbiki suretiyle verilmektedir.
  • Bir kısım ülke vatandaşlarının ise sınırda vize almaları imkanı yoktur. Bunlar ikamet etmekte oldukları ülkedeki Türk temsilciliklerinden vize alabilirler.

Yurt dışındaki Türk temsilciliklerinden vize alacaklar da iki şekilde işlem görmektedirler:

  • Bazı ülke vatandaşlarına Konsoloslukça doğrudan vize verilebilirken,
  • Bazı ülke vatandaşlarına Ankara’dan talimat alındıktan sonra vize verilebilmektedir. Ankara’dan talimat gerektiren vize başvurularının sonuçlanması en az iki ay sürmektedir.
  • Türkiye’ye giriş yapmadan önce vize alması gerekenler, kural olarak ikamet ettikleri ülkedeki Türk temsilciliklerine müracaat etmek durumundadırlar.
  • Türkiye’ye çalışmak ya da okumak için gidenler, uyrukluklarına bağlı olarak, Türkiye’ye kısa süreli giriş için vize almaları gerekmiyorsa ya da bu vizeyi sınırda alabiliyorlarsa dahi, mutlaka önceden Türk temsilciliklerinden, çalışma ya da öğrenim vizesi almak zorundadır. Çalışma ya da öğrenim vizesinin Türkiye’de alınması mümkün değildir.
  • Türkiye’de üç aydan fazla kalacak olan yabancıların da gitmeden önce Türk temsilciliklerinden gerekli vizeyi almaları gerekmektedir. Nitekim, Türkiye’de yazlığı bulunan Amerikalılar, bu tür vizeyle Türkiye’de bir yıl kalabilmektedirler.
  • Amerika’da oturma izni bulunan yabancıların vize başvuruları, ne tür vize talep ettiklerinin yanı sıra, taşıdıkları pasaportun hangi ülkeye ait olduğuna bakılarak değerlendirilmektedir.
  • Türk vatandaşlarının Türkiye’ye seyahatlerinde Türk pasaportlarını kullanmaları esas olup, sahip oldukları diğer ülke pasaportlarına vize verilmesi mümkün değildir.
  • Türk vatandaşlığından çıkanlar/çıkarılanlar sahip oldukları diğer ülke pasaportlarıyla,  gerekiyorsa vize alarak, Türkiye’ye seyahat edebilirler
VİZE REJİMİ LİSTESİ

Ülkemize vize uygulayan ülkeler ile Türkiye’nin vize uyguladığı ülkelerin listesineDışişleri Bakanlığı web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Copyright 2016 Turkish Depot