EVLILIK YOLU ILE GREEN CART - VATANDASLIK

Kimler başvurabilir?

  • Başvuruyu yapan kişi mutlaka Amerikan vatandaşı ya da Green Card sahibi olmalıdır
  • Evlilik yoluyla vize isteniyorsa, evliliğin mutlaka yasal olması gerekir.
  • Evli çiftlerin her biri evliliğe yasal olarak uygun olmalı; ayrıca daha önceki evlilikler varsa yasal olarak boşanmış olmalıdır.
  • İki eşlilik veya eşcinsel evlilikler için bu hak tanınmaz
  • Başvuruyu yapanların 16 yaşından büyük olması gerekir. 16 yaşından küçük olanların ise anne babadan birinin onayı istenir.
  • İlişkinin gerçek ve samimi olduğu konusunda yetkililerin ikna edilmesi gerekir
  • Evlilik yoluyla vize isteniyorsa, tarafların birbirini tanımaları, birbirini görmüş olma şartı aranır. Vekalet yoluyla evlilik de kabul edilebilir.
  • Başvuruyu yapan Amerikan vatandaşının veya Green Card sahibinin maddi olanakları konusunda gerek ve yeter şartlara sahip olması istenir.

Konuyla ilgili başvurudaki süreç dört aşamalıdır. İlgili dosya ve belgeler, CR vizesi verilecek kişinin yaşadığı yabancı ülkenin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği (veya Konsolosluğu), Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi, Ulusal Vize Merkezi ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından değerlendirilerek kesin sonuca varılır.

Copyright 2016 Turkish Depot