ADINIZA FIRMA AÇILMASI

ABD’de bir yatırım yapmak ya da bir ticari iş kurmak istiyorsanız, öncelikle değişik şirket kuruluş şekillerini bilmelisiniz. Her birinin kuruluş şekli diğerinden farklı olup avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Kuruluş şekilleri farklı olduğu gibi işleyiş şekillerinde de farklılıklar ve göz önüne alınması gereken artı ve eksiler vardır.

ABD’de bir iş kurmasanız veya bu konuda bir teşebbüsünüz olmasa bile, Amerikalı ticari şirketlerle (Tüzel, özel kişi, v.s.) iş yapma durumu ortaya çıkabilir. Örneğin, bir Amerikan şirketinden alacaklı olmanız durumunda haklarınızı elde etme şekliniz büyük bir oranda ABD’li şirketin veya varlığın kuruluş şekline göre değişiklik göstermektedir. Buna ek olarak, herhangi bir durumda Amerika’da dava açmanız gerektiği takdirde, hakkınızı aramanız, dava açma yolu, davanın yürütülmesi ve uygulaması kısmen dava edilen varlığın şekline göre farklılık gösterir.

Bu rehber yabancı ve yerli iş adamının New York’ta şirket kurmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Buna rağmen bu rehber aynı zamanda New York eyaleti dışında da şirket kurmaya yardımcı olabilir, Amerika’nin bir cok eyalet yasaları şirketler için aynı kuruluş şekillerini sağlamaktadır.

TİCARİ ORGANİZASYONLARIN ANA ÖZELLİKLERİ


* sadece sınırlı sorumlu ortaklar için

SINIRLI SORUMLU ŞİRKET (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Kayda değer şekilde ilgi gören Sınırlı Sorumlu Şirketler, New York’ta 1994 yılından beri bulunmaktadır. Bugun LLC’ler Amerikanın her hangi bir eyaletinde kurulabilir. Sınırlı Sorumlu Şirketlerin popüler oluşu, IRS’in 1997 vergi beyannamesinde, ortaklik olarak vergilendirilmesine imkan tanımasiyla arttı. Sınırlı Sorumlu Şirketin sahipleri, üyeler olarak adlandırılmakta, şirketten kişisel sorumlulukları olmamakla birlikte ortaklığın sagladığı vergi indiriminden de yararlanmaktadırlar. Bu nedenle, genellikle müvekkillerimize LLC’yi tavsiye ediyoruz.

Sınırlı Sorumlu Şirketin kuruluşunun özellikleri ticari şirketlerin özelliklerine benzemektedir. Bu kuruluşun ana yapısı Organizasyonlar Yasasında belirtilmiş olup, kuruluşun işleyişini, hak ve sorumluklarını ayrıntılı olarak, üyeler tarafından imzalanan Yönetim Anlaşmasında (Operating Agreement) açıklanır.

Sınırlı Sorumlu Şirketin sahipleri üyeler kendi başlarına kuruluşu yönetecebilecekleri gibi, Yönetim Anlaşmasında belirtildiği şekilde, yönetimi kendilerinin atayacakları -kişi veya kişilere – yöneticilere devredebilirler. New York Sınırlı Sorumlu Şirketler Kanun (LLC Law) Kuruluş Belgesinde (Articles of Organization) aksi belirtilmedikçe, şirketin yönetimi üyelere verilmiştir, üyeler bu yönetimi LLC Kanununa uygun olarak Kuruluş Belgesi ve Yönetim anlaşmasına uygun olarak yerine getirmelidirler.

LLC Şirketler Kanunu üyelerin yönettiği Sınırlı Sorumlu Şirkete izin verirken aynı zamanda yöneticilere yönetim hakkını da Kuruluş Belgesinde sağlayarak, onları şirketin günlük işlerinden sorumlu tutabilir. Bu yüzden yöneticilerin ve üyelerin sorumluluğunu dikkatle inceleyip Yönetim Anlasmaşında ve aynı zamanda Kuruluş Belgesinde, sorumluluklarını sınırlayabiliriz. Kuruluş Belgesi, halka açık belge olduğundan, üyelerin ve yöneticilerin yetkilerindeki sınırlamadan üçüncü kişiler haberdar olurlar.

Müvekkilimizin amacına göre, LLC’yi bazen “üyelerin yönetimi” yerine “yöneticilerin yönetimi” ve de temerrüt halinde asıl üyeleri yönetici olarak kabul edebiliriz. LLC üyelerin yönetimi altinda olmağından, yeni gelen üyelerin yönetimde söz sahibi olma hakkı önlenmiş bulunmaktadır.

Avantajları 
1. Sınırlı sorumluluk. Bu tür bir kuruluşun sahipleri ve yöneticileri, kuruluşun borçlarından kişisel olarak sorumlu değildirler.
2. Bir (1) aşamalı vergilendirme. Şirketlerin aksine ortaklıktaki gibi kuruluş kar ve zararları diğer ortaklara vergilendirilmeden geçer. 
3. Üyeler ve yöneticiler icin kişisel vergi avantajları. Sınırlı Sorumlu Şirket zarara ugradığında, ödenmiş sermaye ya da dagıtılmamış karlar olduğunu varsayarsak, vergi hukukunun izin verdiği ölçüde, şirketin zararlarını kişisel vergi zararlarından düşürebilirler.

4. Sermaye bulma imkanı. Şirket kendi varlığında bulunan hisseleri, hissedarlar arası Sözleşmeye uygun, büyüklü, küçüklü olarak satabilir. Buna ek olarak bankalar ve kredi veren diğer kurumlar, bu tür şirketlerin devlet kurumları tarafından tescil edilmiş olması ve düzenli bir ticari hayata sahip görünmeleri nedeni ile kredi vermeye diğer şahıs kuruluşlarına oranla daha fazla isteklidirler.

Dezavantajları 
1. Kuruluş formaliteleri. Sınırlı sorumlu şirket kuruluş belgesini resmi makamlardan almadan çalışmaya başlayamaz (Eyalet Genel Sekreteri). 
2. Masraflar. Ticari belgenin alınabilmesi için gerekli formların doldurulması masrafların ödenmesi gerekmektedir (İlgili resmi kurum- Albany’de Eyalet Genel Sekreteri).
3. İlan zorunluluğu. Sınırlı ortaklıkta olduğu gibi, şirketin bulunduğu yerdeki ilçe sekreterine başvurarak onun tayin ettiği iki (2) gazetede kuruluşunu, adi ortaklarını, ticari amacını ve istenilen diğer bilgileri birbirini izleyen altı (6) hafta boyunca ilan etme zorunluluğu vardır. Sınırlı Sorumlu Şirketler Kanununda yapılan değişikliklerle Haziran 2006’tan itibaren geçerli olmak üzere ilan yapılmaksızın bu kuruluşun New York’ta şirketi yürütmesi ve herhangi bir ticari işlem yapması söz konusu değildir. 
4. Formalitelerin tamamlanma süresi. Hukuk büromuz normal olarak bu tür bir şirketi beş (5) iş günü içerisinde kurmaktadır. Aciliyetin söz konusu olması durumunda bir gün içerisinde de kurulması mümkündür, bu durumda müvekkilimizin şirketin ticari belgesini elden Albany/NY a teslim etmek icin gereken ilave masraflari üstlenmesi gerekmektedir. Ancak ilan süresinin tamamlanması altı (6) haftayla sekiz (8) hafta arasında değişmektedir.
5. Her eyalete kayıt mecburiyeti. Şirketin kurulduğu Eyalet dışındaki Eyaletlerde aktif olması istendiğinde her ilave Eyalet icin o eyaletin kurallarina gore kayıt ettirilip, gerekli masraflar ödenmelidir.


Müşterilerimiz “Sınırlı Sorumlu Şirket” kurmak için bizden yardım istediğinde, ondan aşağıda belirtilen belge ve bilgileri istiyoruz, lütfen listeye bakın.

TİCARİ ŞİRKET (CORPORATION)
Sınırlı Sorumlu Şirket tercih edilen opsiyon haline gelmeden, Ticari Şirketler, Amerika’da büyük ve küçüklüğüne bakılmaksızın, ticari işlemlerin uygulanmasında en esnek ticari varlıktı.

Bir ticari oluşumun, ticari bir şirket olması, hak sahiplerinin ve yönetimin kavram olarak ayırımına dayanır. Buna rağmen, bir tek şahıs hem şirketi yürütüp hem hissedar, hem genel müdür hem de başkan olabilir. Ancak, normal olarak bir şirket, birden fazla hak ve pay sahipliğini ihtiva eder. Şirket denetim mekanizmasını oluşturan Yönetim Kurulu, hisse sahipleri tarafından, şirket yıllık toplantısında seçilir. Yönetim Kurulu, şirketin başkanını, asbaşkanını, şirket genel sekreterini ve mali müşavirini tayin ederek ayni zamanda şirketin günlük işlerini takip eder.

Şirketin organizasyon yapısı ve hisselerin değeri ilgili makamlarca tasdik edilen ticari belgesinde (Certificate of Incorporation) belirtilir. Buna ek olarak şirket, şirket içi ilişkiler sözleşmesine (Corporate Bylaws) uygun olarak yönetilir. Şirket içi ilişkiler sözleşmesinde, yönetim kurulu, hissedarlar ve diğer memurların fonksiyonları ve birbirleri ile olan ilişkileri ayrıntılı olarak belirtilir.

Asıl kurulan şirket C türü şirkettir. Bu şirketin C türü olarak adlandırılmasının nedeni ABD Federal vergi hukukunun “C” bölümüne tabii olmasıdır. S türü şirket (S Corporation) ise söz konusu kanunun “S” bölümüne tabiidir. Aşağıda belirtilen avantaj ve dezavantajlar bu iki (2) şirket türünü kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

The basic type of Corporation is known as the C–Corporation, because it is governed for federal tax purposes by Subchapter C of the Internal Revenue Code ("IRC"). A Corporation that meets the requirements of IRC's Subchapter S can file to be treated as a S–Corporation. The following discussion of benefits and drawbacks applies to both C–Corporations and S–Corporations.

Avantajları 
1. Kişisel sorumluluk yoktur. Şirket yöneticisi ve hissedarları şirket borçlarından, kendi şahsı mal varlıkları ile genelde sorumlu değildirler.
2. Sermaye bulma imkanı. Şirket kendi varlığında bulunan hisseleri, hissedarlar arası sözleşmeye uygun, büyüklü, küçüklü olarak satabilir. Buna ek olarak bankalar ve kredi veren diğer kurumlar, bu tür şirketlerin devlet kurumları tarafından tescil edilmiş olması ve düzenli bir ticari hayata sahip görünmeleri nedeni ile kredi vermeye diğer şahıs kuruluşlarına oranla daha fazla isteklidirler.

3. Sınırlı sorumlu şirketler ve sınırlı ortaklığın aksine, ilan zorunluluğu yoktur ki bu da masrafı ortadan kaldırır.

Dezavantajları 
1. Kurumsal formalitelerin bulunması. Şirket ticari belgesini, ilgili New York resmi makamlarına kayıt ettirmek zorundadır. New York’ta ilgili bölge sekreteri Eyaletin başkenti olan Albany’dedir. 
2. Her eyalete kayıt mecburiyeti. Şirketin kurulduğu Eyalet dışındaki Eyaletlerde aktif olması istendiğinde her ilave Eyalet için o eyaletin kurallarına gore kayıt ettirilip, gerekli masraflar ödenmelidir. 
3. Lack of Portability–Like the LLC, in order to operate in states other than its state of incorporation, the Corporation must file for permission to do business in each additional state, and pay a fee. 
4. Masraflar. Bir şirketin kurulma masrafları hisse miktarı ve hisse değerlerine göre değişmekte olduğu gibi, şirket her sene kurumlar vergisi ödemek zorundadır. 
5. İki (2) aşamalı vergilendirme. S turu şirket olarak kurulmadığı sürece iki (2) aşamalı vergilendirmeye tabidir. Birinci aşamada vergilendirme şirket brüt gelirinden şirket masrafları düşüldükten sonra geriye kalan kısım üzerinden alınır. İkinci vergilendirme ise hissedar geliri ve maaşları üzerinden yapılmaktadır.

Dikkat edilecek hususlar - S Ticari Şirketi ve Vergilendirme 
C ve S türü şirketler arasındaki en önemli fark vergilendirme yöntemlerindedir. C türü şirketlerde vergilendirme şirket üzerinden olur. Sonradan hissedarlar gelir ve maaşları aldıklarında, bu kazançlar bireysel seviyede tekrar vergilendirilir.

Buna karşın, S türü şirketlerde, şirket geliri, ancak, hisse sahiplerine ödeme yapıldıktan sonra vergilendirmeye tabi tutulur. Yani çifte vergilendirme söz konusu değildir. Vergilendirme konusunda, S türü şirketlerde şirket sahipleri ortak olarak göze alınmaktadır.

Ancak S türü şirket kurabilmek için şirket, aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmek zorundadır.

1. Hissedar sayısının 100 den fazla olmaması;

2. Bütün hissedarların gerçek şahıslar olması, yani başka bir şirket veya ortaklık bu şirketin hissedarı olamaz;

3. Vergi açısından tüm pay sahiplerinin Amerıkalı veya “Green Card” sahibi olması (yani Amerika’da yasal ikametgah hakkına sahip olması);

4. S Şirketinin durumunun zamanında seçilmesi; ve

5. Birden çok hisse senedi sınıfı olmamalıdır.

Bu tür bir şirketin kurulabilmesi için gerekli bilgi ve belgeler için son bölümde yer alan “İstenilen bilgi ve belgeler listesi ” kısmına bakınız.

ORTAKLIK (PARTNERSHIP)
Ticari varlık, birden fazla sahibinin olması durumunda ortaklık olarak işlemlerini yürütebilir. Eger ticari varlik ortaklik olarak yürütülücekse, “Ortaklar için İş Belgesini”, işyerinin bulunduğu yerdeki ilçe sekreterine kayıt ettirmelidir. 


Ticari varlığa birden fazla kişi sahipse, ortaklık muhtemel bir seçenektir. Ortaklıkta (sınırlı ortaklıkla karıstırılmamalıdır) bütün ortaklar ortaklığın borçlarından kişisel olarak sorumlu olup, ortaklığın kazancından ve kaybından ortaklaşa sorumludur.

Ortaklar, ortaklığın zarara uğraması durumunda, bu zararı kişisel gelir vergilerinden düşebilirler.

Bu ortaklık, bir ticari şirkette olduğu gibi hiyerarşiye sahip bulunmayıp, bütün ortaklar yönetimde söz hakkına sahiptir. New York Eyalet kanununa göre, her bir ortak, ortaklığın bir temsilcisi olup bu ticari ortaklığı bağlayacak sözleşmeleri yapma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla, bu tür ticari varlıkta ortak seçimi son derece önemlidir.

Avantajları 
1. 1)Kuruluş sınırlı formaliteye tabiidır. New York Eyalet kanununa göre, ortaklık, ortakların anlaşması ile kurulur. Devlet kurumlarına bildiri yapılması veya herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek yoktur (bir önceki sayfada bahsedilen takma isim kullanılması dışında). Bununla beraber, ortakların, ticari işlemlere bir avukat tarafından hazırlanacak yazılı bir ortaklık anlaşması olmadan başlaması tavsiye edilmez. Bu anlaşma, her ortağın hak sahipliğini, sorumluluğunu, ortaklar arasında kar ve zarar dağılımını ortaya koyacaktır. 
2. Derhal çalışmaya başlayabilir. Ortaklığın çalışmaya başlaması için beklemesi gereken bir süre yoktur. 
3. Ticari işlemlere geçebilmesi için herhangi bir masrafa gerek yoktur.Yukarıda belirtildiği gibi bir ortaklık anlaşmasının gerektiğine bir kez daha dikkatinizi çekmek isteriz. 
4. Tek vergilendirme.Yani ortaklığın kar ve zararı ortaklara kişisel olarak direkt geçer, ortaklık olarak ikinci kere vergilendirilmez. 


Dezavantajları 
1. Kişisel sorumluluk. Bütün ortaklar, ortaklığın tüm masraf ve zararlarından kişisel olarak sorumludurlar. 
2. Anlaşmazlıkların ortaya çıkması. Bu çeşit ortaklıklarda, önemli veya önemsiz bir takım anlaşmazlıklara rastlanabilir. Ortaklık anlaşmasında yer almadıkça, ortaklar, genel olarak tatmin olmayan bir ortağı ortaklıktan çıkaramazlar. Ayrıca, azınlıkta olan ortakların mahkemeye başvurması halinde ortaklığın dağılması mümkündür. 

SINIRLI ORTAKLIK (LIMITED PARTNERSHIP)
Sık olarak kullanılmayan bir ortaklık şeklidir. C türü şirketlerin bazı avantajlarını sağlar, aynı zamanda C türü şirketin bazı dezavantajlarıda bulunmaz.

Sınırlı ortaklık ticari belgesini ilgili bölge resmi makamlarından almak zorundadırlar (Eyalet Genel Sekreteri). Sınırlı Ortaklık Ticari Belgesinde ortakların adları, ticari varlığın şekli, üyelerin ismiyle beraber ikametgahları, aktif ve sınırlı sorumlu ortakların belirlenmesi, her bir sınırlı sorumlu ortağın ortaklığa ne tür katkıda bulunduğunun belirtilmesi gerekir. 

Kanuna uygun olarak, sınırlı ortaklık genel ortaklığın aksine daha cok ticari şirkete benzer.

Bu ortaklığın üyelerinin en azından bir tanesinin adi ortak olması gerekir ve de istendiği kadar sınırsız ortak olabilir. Sınırlı sorumlu ortak ortaklığa sermaye yardımı yapan ama ortaklığın yönetime karışmayan kişidir.

Sınırlı ortaklık, özellikle geniş sermaye gerektiren ticari işletmelere uygundur. Aynı zamanda sınırlı ortaklık, tek bir şahıs veya belirli bir sanayi kolunda yeterli tecrübesi olan küçük bir grup tarafından işletilecek hukuki varlıklar için uygun bir ortaklık çeşitidir. Bu ortaklık türü ayrıca vergi zarar ve karının sermaye edilmesini sağlar. New York’ta sınırlı ortaklık özellikle gayrimenkul alım-satımı ve eğlence endüstrilerinde benimsenmektedir. Diğer konuları kapsayan ticari yatırımlarda genel olarak bu ortaklık tercih edilmemektedir.

Avantajları 
1. Sınırlı sorumlu ortaklar icin kişisel sorumluluk yoktur. Eğer sınırlı sorumlu ortak ortaklığın kontrolünü ele alır, yönetime aktif olarak katılırsa kişisel sorumluluğu dogar. Adi sınırsız ortaklar kişisel olarak bu ortaklığın borçlarından sorumludurlar.
2. Bir aşamalı vergilendirmeye tabidir. Ortaklığın kar ve zararları diğer ortaklara vergilendirilmemeksizin geçer. 
3. Sermaye bulma imkanı. Sınırlı ortaklık hisseleri şirket hisseleri gibi alınıp, satılabilir.

Dezavantajları 
1. Şirket kuruluşlarında olduğu gibi kuruluş formalitelerinin gerekliliği. Sınırlı ortaklık ticari belgesini ilgili bölge resmi makamlarından almak zorundadırlar. (New York Department of State)
2. Adi ortaklar icin sınırsız sorumluluk. 
3. İlan zorunluluğu. Tüm sınırlı ortaklar, tiyatro faaliyeti dışında kuruluşlarından 120 gün içinde, sınırlı ortaklığın bulunduğu yerdeki ilçe sekreterinin belirlediği iki gazetede, altı (6) hafta boyunca ortaklık kuruluşunu, adi ortaklarını, ticari amacını ve diğer istenilen bilgileri ilan etmek zorundadırlar. Sınırlı Ortaklık Kanununa getirilen değişikliklerle Haziran 2006’tan geçerli olmak üzere, bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen sınırlı ortaklığının New York’ta iş yapma kabiliyeti durur. 
4. Formalitelerin tamamlanma süresi. Formalitelerin tamamlanması sadece hazırlık ve onları kaydettirme sürecini degil aynı zamanda ilan süresini de kapsar. 

5. Her eyalete kayıt mecburiyeti. Şirketin kurulduğu eyalet dışındaki eyaletlerde aktif olması istendiğinde her ilave Eyalet icin o eyaletin kurallarina gore kayıt ettirilip, gerekli masraflar ödenmelidir.

Bu tür bir şirketin kurulabilmesi için gerekli bilgi ve belgeler için son bölümde yer alan “ İstenilen bilgi ve belgeler listesi ” kısmına bakınız.

Son olarak hatırlatmak isteriz ki, şahsi olarak da iş yapabilirsiniz. Ticari varlığın tek başına sahibi olarak bütün masrafları ödeyerek, kuruluş formalitesi olmadığından derhal çalışmaya başlayabilirsiniz. Bunlar avantajları gibi gözükse de, müvekillerimizin bilmesi gerekir ki, ticari varlığın sahibi tek başına ve kişisel olarak bütün masraflar ve zararlardan sorumlu olup, kişisel olarak dava edilebilir. Ayrıca, işinizi tek olarak yürütmeniz dışarıya iyi bir profesyonel görüntü vermeyebilir, işe başlarken bunu da düsünmeniz faydalı olacaktır. Bu sebeplerle, çoğu durumda kendi başına şirket işletilmesini tavsiye etmemekteyiz.

VERGI NUMARASI ALABİLMEK
Yukarıda anlattığımız bütün şirket şekilleri için, SS4 formunu -vergi numarası formu- alabilmesi için resmi makamlara müracaat edilmesi zorunludur. İşveren Tanıtım Numarası (Employment Identification Number- EIN). Vergi numarasını almak kanun tarafından zorunludur, daha da önemlisi SS4 formu federal vergi dairesi ile kayıt edilmeden, bu hukuki varlık adına New York’ta banka hesabı da açılamaz.

EINi alabilmek icin, ticari varlığın sahiplerinden bir tanesinin Amerika’da Sosyal Güvenlik Numarasını bilmeye ihtiyacımız vardır (US Social Security Number). Eğer müvekkilimizin sosyal güvenlik numarası yoksa, yabancı müvekkilimiz icin Kişisel Vergi Ödeme numarasını almaya çalışırız. Bu numarayı aldığımız anda, şirket veya ortaklık adına EIN de alabiliriz.

DİKKAT EDİLECEK HUSUS: TAKMA AD KULLANMAK
Yukarıda bahsettiğimiz bütün ticari varlıklar takma ad altında faaliyete baslayabilirler. Sınırlı Sorumlu Şirketler, Ticari Şirketler ve de Sınırlı Ortaklar New York Department of State’e ticari ünvanlarını, aşağıdakileri belirtecek sekilde kaydettirmelidirler.

 1. Halihazırda işlettiği ticaretin ismi,
 2. Sınırlı Sorumlu Şirketin, Ticari Şirketin, Sınırlı Ortağın ismi,
 3. İş merkezinin sokak ve numarası dahil olmak üzere adresi, eğer esas iş merkezi New York’ta ise bu adresin verilmesi,
 4. New York Eyaletinde faaliyette bulunacağı her ilçenin isminin verilmesi,
 5. İşlerini yürüttüğü yerin sokak ve numarası dahil olmak üzere adresinin verilmesi.

Adi ortaklıklar ve ticari varlığı tek başına yürütenler takma isimlerini, işlerini yürüttükleri yerin İlçe Sekreterine (County Clerk) başvurarak direk yapabilirler.


ŞİRKET KAYITLARINI İYİ TUTMAK
Ticari varlıklar, varlığın var oluşuna istinaden yaptıklarını ve kararlarını anlatan zamanlı ve doğru resmi yazılı kayıtlar zabit ve kararlar) tutmaktır. Bazen ticari varlığın sahipleri, yöneticiler ve hatta küçük çaptaki şirketlerin müdürleri bu formaliteleri ihmal etmektedir. Ticari varlığın malvarlıklarını kendi malvarlıkları olarak kabul edip, finansal kriz durumunda kişisel banka hesaplarını şirketinkilerle kariştirabilirler.

New York Mahkemelerinin “piercing the corporate veil” olarak bilinen - şirketin ayrı var oluşunun – şirketin sahipleri, yöneticileri ve müdürleri tarafından ihmal olunmasıdır. Örneğin şirketin zarar gören alacaklıları “şirket mallarınin israfı” altında açtıkları davada, yöneticilerin ve müdürlerin görevlerini ihmal ettiklerini ya da yerine getirmedikleri iddia ederler; şirketin yönetiminde ve mal varlığının dağıtımında, malvarlıklarını kendileri aldıkları, başkalarına transfer ettikleri, görevi ihmalden dolayı malvarlıklarında kayıp ya da israf meydana geldiği. Eger alacaklı davasında başarılı olursa, mahkeme yönetici ve müdürleri şirketin borçlarından şahsen sorumlu tutabilir. “Piercing the corporate veil” e karsi açık, yazılı ve resmi şirket kayıtları tutmak gerekir. Şirket kayıtları tutulmadığı zaman meydana gelebilecek bir başka tehlike ise, şirket sahiplerinin şirket yönetimi ve hissedarlar arası yapılan değişiklikleri kanıtlamadaki yetersizliğidir.

İYİ BİR VERGİ DANIŞMANI TUTMANIN ÖNEMİ
Amerika kendi vatandaşını ve yeşil kart sahiplerini vergiye tabi tuttuğu gibi, Amerikada bulunan yabancıların tüm dünyadaki kazançlarıda vergiye tabi ediyor. Karışık vergi kuralları, örneğin US gelir kaynağı ya da Amerikan iş ve ticaretiyle önemli şekilde bağlantılı kaynaklar, yabancıların işlerine de uygulanır. Ayrica, Amerika ile Türkiye arasında “İki tarafli Gelir Vergisi Anlaşması” olduğundan iki tarafli vergilendirmeyi engelleyecek bazi vergi indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Son olarak, anlattığımız ticari şekillerin gerekli yönetime düzenli olarak vergilerini bildirmeleri gerekir, yoksa cok miktarda ceza ve faiz ödemek zorunda kalırlar. Bütün bu nedenlerden dolayı, ofisimiz yeni bir şirket kurarken deneyimli bir vergi danışmanı tutmanızı önerir. Bazen vergi danismanınız aynı zamanda hesap uzmanı olabilir ve bizzat kendisi vergi iadelerini hazırlayabilir. Bazı zamanlarda, ayrıca uluslarası vergi avukatına ihtiyacınız olabilir. Gerekli ise, onlarla beraber çalışarak şirketinizin en verimli şekilde yapılandırılmasına yardımcı oluruz.

İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ
Müşterilerimize en iyi ve hızlı bir şekilde yardım edebilmemiz için, müşterilerimiz tarafından aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin verilmesi gerekmektedir. Bu durumda zaman kaybı söz konusu olmayacaktır.

1. Müşterinin ismi ve halihazırda işlettiği ticaretin ismi,
2. Yabancı bir ticari yatırımın yeni bir şubesinin açılması planlanıyor ise, bu yabancı yatırımın şirketleşmiş olup olmadığı ve ikameti,
3. Kurulacak yeni şirketin ismi, varsa Amerikadaki adresi,
4. Ticari işin konusu, ne türde mal veya hizmetin alınıp satıldığı veya üretildiği, satışların parekende veya toptan olup olmadığı,
5. Amerika’da kaç elemanın çalışma kadrosuna alınacağı,
6. Şirketin sahiplerinden varsa birinin Amerikadaki Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number). Eğer hiç birinin yoksa, Kisisel Vergi Ödeme numarasını (Individual Identification Number – ITIN), kişinin pasaportunun bir kopyası sayesinde alabiliriz.
7. Müşterinin hangi tarihte Amerika’daki işlemini başlatmayı planladığı,
8. Ticari işin bir ortaklık olması halinde,

 • Bütün ortakların adları, adresleri, ve vatandaşlık durumları,
 • Her bir ortağın ortaklık payı,
 • Her bir ortağın katkıda bulunacağı sermaye miktarı,
 • Ticari işin nasıl yürütüleceğine ilişkin, dair ortaklar arasında varılmış olan anlaşma,
 • Ortaklar arasında karın ve zararın nasıl dağıtılacağına dair yapılan anlaşma.


9. Ticari iş sınırlı ortaklık şeklinde kurulacak ise, 8 nolu şıkta belirtilen bilgiler ile birlikte adi ortakların ve sınırlı ortaklarının isimlerinin verilmesi gerekir.
10. Ticari yatırım, Sınırlı Sorumlu Şirket veya Ticari şirket olacak ise,

 • Üyelerin yöneticilerin ve hissedarların isim ve adresleri ve ayrıca vatandaşlık durumları,
 • Her bir üyenin yahut hissedarın sahip olacağı hisse miktarınının,
 • Şirketin Yönetim Kurulunu oluşturacak üyelerin isimleri, tek hissedar olması haricinde, yönetim kurulu en az iki üyeden olusmalıdır.
 • Şirketi yönetecek kişilerin (Başkan, asbaşkan, şirket sekreteri, mali müşavir) isimleri, eğer tek hissedar varsa kendisi bütün bu görevleri üstelenebilir.


11. Şirketin hangi türe göre kurulacağı bildirilmelidir. (S veya C Ticari Şirketi )
12. Şirket (C veya S Corporation) isteniyorsa, şirketin hisse dağıtma sayı hakkı bildirilmediği sürece Ofisimiz New York eyaletinde standart olan değeri belirsiz (no-par value) 200 hisse dağıtma kapasitesine sahip olarak kurar. Değeri belirsiz hisse, New York Eyaletinde resmi kayıda geçmiş ticari belgesinde(Certificate of Incorporation) ve şirket kitabında spesifik olarak kayıtlanmış bir değeri olmayan hissedir.
13. Kurulacak olan şirket veya tüzel kişiliğin muhasebe yılının başlangıç tarihi, aksine kabul edilmedikçe 1 Ocak olarak tayin ediyoruz.
14. C veya S türü şirket isteniyorsa ve vekilimiz ortaklar arası anlaşma hazırlamamızı istiyorsa anlaşmanın kapsamına dahil olacak diğer unsur ve konuları (örneğin, hisse devri ve yönetimde oy hakkı üzerine getirilecek kısıtlamalar v.s) müşterimizle bizzat görüşmek isteriz.

Copyright 2016 Turkish Depot